Предлагаме 400 броя махалебки за пролетно присаждане! Можете да се свържете с нас на посочените най-отдолу в сайта телефони и мейл адреси.