Есенно Пръскане
Извършва се в периода 10.11 – 15.12 с 2% бордолезов разтвор срещу къдравост по праскова, гъбни и бактериални болести по костилковите и семковите овощни видове.

Зимно Пръскане
Извършва се при овощни видове над 3 годишна възраст до физиологичното набъбване на пъпките със сандолин – 0.8%, акарзин – 3%.

Пролетно Пръскане
Извършва се при набъбване на пъпките с 1% бордолезов разтвор срещу къдравост по прасковата и други гъбни и бактериални болести по овощните видове.

Предцъфтежни Пръскания
Пръска се от набъбване до разпукване на пъпките:

  • Семковите овощни видове – срещу струпясване, брашнеста мана, огнен пригор с анвил СК – 0.06%, топсин М 70 ВП – 0.15%, вектра 10 СК – 0.03% и срещу хоботници, листозавивачки, листни въшки, ябълкова плодова оса с нуреле дурсбан 0.05%, агрия 1050 – 0.15%, булдок 025 Ек – 0.04%.
  • Костилкови овощни видове – срещу къдравост, ранно кафяво гниене, сачмянка с фундазол 50 ВП 0.1%, фоликур 25 ВГ – 0.075%, вектра 10 ЕС – 0.03% и срещу черешов хуботник, плодови оси, листни въшки, листозавивачки – нуреле дурсбан 0.05%, агрия 1050 – 0.15%, булдок 025 Ек 0.04$, вазтак 10 Ек 0.03%.

Цъфтежни Пръскания

  • При семковите видове използвайте комбинираните пръскания посочени в раздела „Предцъфтежни Пръскания“, а срещу загниване завръзите на дюлята третирайте с фундазол 50 ВП – 0.1%, топсин М 70 ВП 0.1% или анвил 5 СК 0.06%.
  • При костилковите видове третирайте срещу кафяво гниене, сачмянка по черешата с фундазол 50 ВП – 0.1%, топсин М 70 ВП – 0.1% и срещу продължаващите вредната си дейност неприятели, използвайте инструкциите от посочените в раздел „Предцъфтежни Пръскания“ третирания.

Следцъфтежни /Вегетационни/ Пръскания

Те се извършват през интервал от 8-14 дни, започвайки след прецъфтяването на овощните видове и продължава според съответният овощен вид до 15.08 – 01.09.

  • Семкови овощни видове – срещу струпясване, брашнеста мана, късно кафяво гниене с байкор /зато/ 50 БГ 0.015%, строби БГ 0.02%, вектра 10 СК – 0.03%, фоликур 25 БГ – 0.04%, байфидан 250 К – 0.015%, състан 24 ЕК – 0.01%, анвил 5 СК – 0.06%, рубиган 12 ЕК – 0.06%, пероцин 75 Б – 0.4%, срещу листозавивачка, кръгломиниращи молци, плодови червеи, акари, листни въшки – данитол 10 ЕК – 0.1%, нуреле дурсбан 0.05%, булдок 0.25% ЕК – 0.04%, карате 2.5 ЕК – 0.03%, вазтак 10 ЕК – 0.015%.
  • Костилкови овощни видове – срещу сачмянка, кафяво гниене, бяла ръжда с фундазол 50 ВП – 0.1%, топсин М 70 ВП – 0.1%, силит 0.1%, браво 500 – 0.3% и срещу черешова муха, листни и щитоносни въшки, педомерки, листозавивачки, плодов червей с нуреле дурсбан 0.05%, вазтак 10 ЕК – 0.015%, децис 2.5 ЕК – 0.03%, булдог 0.25 ЕК – 0.04%, актелик 50 ЕК – 0.15%.

С цел постигане максимален ефект от растително – защитната дейност е абсолютно необходимо да се съобразявате със сигналите на пунктовете за прогноза и сигнализацията за появата и развитие на болестите и неприятелите за съответния ваш район.