Брашнеста Мана

Брашнестата мана е повсеместно разпространена гъбна болест.

Симптоми. Признаците на болестта се развиват по всички зелени растителни органи – листа, зелени леторасти и цветни части, под формата на разпръснат, бял, рехав, гъбен налеп, който предизвиква пригор и деформация на тъканите.

Контрол. Необходима е прецизна фитосанитарна резитба на системно болните леторасти до здрави тъкани.

Препарати. Скор, Вектра, Рубиган и други.


 

Брашнеста Мана по Ябълката

Брашнестата мана по ябълката има голямо икономическо значение, особено за силно чувствителните сортове.

Причинител. Гъбата Podosphaera Leucotricha.

Високо чувствителни срещу брашнеста мана са сортовете: Златна Превъзходна, Джонатан, Златна Резистентна, Джонаголд, Айдаред, Виста Бела, Грени Смит и други.

Умерена устойчивост към брашнеста мана имат сортовете: Глостер 69, Фуджи, Молиз Делишес, Червена Превъзходна

Високо ниво на устойчивост спрямо брашнеста мана имат сортовете: Прима, Демократ, Озарк Голд.


 

Брашнеста Мана по Дюлята

Брашнестата мана по дюлята има ограничено стопанско значение.

Причинител. Гъбата Podosphaera Oxyacanthae.


 

Брашнеста Мана по Прасковата и Бадема

Брашнестата мана по прасковата и бадема е болест с нарастващо стопанско значение поради високата чувствителност на преобладаващата част от отглежданите у нас сортове.

Причинител. Гъбата Sphaerotheca Pannosa

Особено висока чувствителност има при нектариновите сортове.

Устойчивост е установена при прасковените сортовете: Хале и други.


 

Брашнеста Мана по Кайсията и останалите костилкови овощни видове

Брашнестата мана по кайсията и по останалите костилкови овощни видове има ограничено стопанско значение.

Причинител. Гъбата Podosphaera Tridactyla.


 

Брашнеста Мана по Лешника

Брашнестата мана по лешника се проявява както по леската, така и по културният лешник.

Причинител. Гъбата Phyllactinia Suffulta.

Струпясване

Струпясването има повсеместно разпространение и определящо стопанско значение. При благоприятни условия за развитието на болестта, тя може да предизвика пълно унищожаване на продукцията в количествено и качествено отношение.

Симптоми. Признаците на болестта се проявяват по всички надземни части на растенията – листни дръжки и листа, цветни дръжки, чашелистчета, плодни дръжки и плодове, във вид на закръглени мазни петна, които по-късно се покриват със зеленосив плътен налеп, а на края некротират. Петната се развиват от двете страни на листната повърхност. Нападнатите листа пожълтяват, изсъхват и окапват. Повредите по цветните и плодните дръжки предизвикват опадане на цветовете и младият завърз. Върху плодовете се формират различно големи тъмно маслени петна, често ограничени със сив венец.

Контрол. За създаване на нови насаждения трябва да се избират подходящи, проветриви и добре дренирани терени. Необходима е дълбока оран в края на вегетационния сезон, с цел заораване на нападнатите листа и намаляване на изходната зараза.

Препарати. Скор, Рубиган и други.


 

Струпясване по Ябълката

Причинител. Гъбата Venturia Inaequalis.

Устойчивост спрямо струпясванре показват сортовете: Флорина, Прима, Джонатан и други.

Слаба чувствително има при сортовете: Виста Бела, Молиз Делишес, Златна Резистентна, Джонаголд, Глостер 69 и други.

Силна чувствително има при сортовете: Златна Превъзходна, Червена Превъзходна, Старкримсон, Айвания и други.


 

Струпясване по Крушата

Причинител. Гъбата Venturia Pirina.

Толерантни спрямо струпясване са сортовете: Вилямова Масловка, Жифардова Масловка, Клапов Любимец и други.

Висока чувствителност имат сортовете: Попска и други.


 

Струпясване по Бадема

Струпясването е най-вредоносната болест по бадема в районите с влажен климат.

Причинител. Гъбата Fusicladium Amygdali.

Сравнително устойчиви спрямо струпясване са бадемовите сортове: Нонпарейл, Никитски и други.

Ранно Кафяво Гниене

Ранно кафяво гниене се проявява в особено големи размери по кайсията, вишната, черешата и сливата, макар че е в състояние да нападне и останалите костилкови и семкови видове.

Симптоми. Рано напролет болестта се появява като опожаряване на цветовете. То започва с появата на некротични петна по венчелистчетата, които по-късно обхващат всички части на цвета. От него заразата преминава върху носещите клонки, които изсъхват заедно с листата върху тях. Загиването на младите леторасли е особено характерен признак при вишнята. Инфекцията протича и до по-дебелите скелетни разклонения, които изсъхват изцяло или се покриват с язви и раковини, придружени с интензивно смолотечение. По младите завързи симптомите се наблюдават под формата на локално кафяво гниене, което постепенно обхваща целият плод. Особено силно се нападат плодовете с тънка ципа, разположени в кичури или наранени от насекоми. Повредените растителни части – листа, цветове, не опадат, а остават на дървото до следващата пролет.

Контрол. Създаването на нови овощни насаждения трябва да става при подходящи схеми на засаждане, с оглед обезпечаване на добро проветряване. Необходимо е да се изрязват до здраво всички изсъхнали клони и мумифицирани плодове, намиращи се в короната. Големите рани трябва да се замазват с блажна боя.

Препарати. Метил Топсин и други.

Причинител. Гъбата Monilinia Laxa.

Висока чувствителност имат кайсиевите сортове: Унгарска и други. Висока чувствителност имат сливовите сортове: Стенлей и други. Висока чувствителност имат вишневите сортове: Хейманов Рубин и други.

Повечето от отглежданите черешови сортове са устойчиви спрямо ранно кафяво гниене с изключение на почти всички ранни сортове.

Известна устойчивост проявяват бадемовидния сорт: Нонпарейл.

Чувствителност имат ябълковите сортове: Червена Превъзходна и други. Толерантност имат ябълковите сортове: Джонатан, Златна Превъзходна и други.

Загиване на завръзите на дюлята

Загиването на завръзите е повсеместно разпространена и стопански най-вредна болест по дюлята.

Симптоми. В централната част на младите върхови листа се образуват светлокафяви петна, които се разрастват по нерватурата и скоро обхващат цялата петура. При влажно време по горната страна на петната се появява светъл плесенов налеп, издаващ приятна бадемова миризма. От листата паразитът колонизира върховете на летораслите и цветните пъпки, които некротират. След прецъфтяването нападнатите завръзи не се развиват и заедно с прилежащите един-два листа изсъхват.

Причинител. Гъбата Monilinia Cydoniae.

Контрол.: Необходимо е внимателно изрязване и унищожаване на намиращите се в короната мумифицирани плодове, които са източник на първичната инфекция. Препоръчва се дълбоко заораване на нападнатите плодове, с което се ограничава формирането на апотеции и се затруднява изнасянето им над почвата. При благоприятни условия за развитие на болестта се препоръчват вегетационни пръскания преди цъфтежа, при появата на розов конус, във фаза масов цъфтеж и непосредствено след прецъфтяването.

Препарати. Метил Топсин и други.

Не са установени дюлеви сортове, устойчиви спрямо загиването на завръзите.