Време на цъфеж-средно ранен.Срок на зреене 30 август-10 септември.Плодове едри до 200 грама,притъпено крушовидна форма с червена окраска.