Получен е чрез кръстосването на сортовете Мискет александрийски и Франкентал в края на миналия век в Пировано (Италия).Гроздето узрява 15,ІХ.  Грозда е 280 грамаразклонен, често силно рехав. Зърното е средно едро до едро, овално с тъмносиня, жилава и восъчен налеп кожица. Консистенцията е месеста със силен мискетов аромат. Подходяща за него е подложка 41 Б. При чести пролетни дъждове развива буйни леторасли,което води към изресяване Препоръчва сеприщъпване на леторастите  преди цъфтеж.Захарното съдържание в консумативна зрялост достига около16 %-19 %, а съдържанието на титруеми киселини е между 5-6 г/л.Сравнително устойчив е на ниски зимни температури. Сортът е чувствителен към болести и неприяетли ( напада се силно от оидиум). Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. лозите се отличават с добра родовитост (добива от лоза е между 3-6 кг, а от декар 1000-2000 кг)