Срок на зреене: 15-20 октомври.Опрашители: Джонатан, групата на Златна превъзходна, Грени Смит.Произход: Получен от кръстосване на Ролс Джанет с Червена в Япония, през 1958 г. Разпространява се от 1962 г. и е един от основните сортове в Япония. У нас е внесен през 1970 г. Основен стандартен сорт.Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана.Плодовете придобиват беритбена зрелост през първото десетдневие на октомври.Те са много едри с тегло 150-300-500 грамаСъхраняват се около три месеца при обикновени условия и около пет месеца в хладилни плодохранилища.