Дата на зреене: 25-30 август.

Опрашители: Сортът е самофертилен.

Внесен от Калифорния и се размножава на мястото на сорта Хале. Дървото е средно до силнортастящо, Цветовете са розовидни. Родовитостта е много собра. Плодовете са едри до много едри, с кръгла, симетрична форма. Кажицата е с жълт основен цвят, а по-голямата част от повърхността е покрита с размита червенина, средно овласена.

По студоустойчивост и родовитост превъзхождат сорта Хале.