Време на цъфтеж: Късен.
Срок на зреене: 20-30 юни.Самопрашващ се сорт.
Най-едър сорт череша ,плод до 36мм в даметър тегло от 14 до 18 грама,самоопрашващ се сорт.Черешите са широко сърцевидни, тъмночервени. Месото е средно плътно, сладко-кисело, с много добри вкусови качества.Присаждането се извършва на следните видове подложки:махалебка/ за силно разстяща череша/,гизела 6/прилага се капково напояване/ и на махалебка с междинник от гизела 6/при това  присаждане се цели забавяне на разтежа на черешата ,за по-гъсто засаждане на 2 м,в ред ,а в междуредие според техниката с която обработвате земята.При този вид присаждане се избягва капковото напояване,влизане в плододаване още от първата година.Прилагам и високо присаждане на черешата от 50 до 100 см височина по желание на клиентите,на махалебка или с междинник при което се оформя корона с заредени плодни пъпки и при есенно засаждане напролет може да се види плода и сорта череша,а не да се чака три години за да се види какво сте закупили.За високо присаждане или с междинник се приемат заявки и сключват договори с заплащане до 25% от стойноста  до 30 юни за следващата есен.,а за нископрисаждане с междинник до 30 октомври на предходната година.