Дата на зреене: 25 юни-5 юли
Опрашители:
Самоопрашващ се сорт.
Получен е при кръстосването на „Ван × Стела“ в Канада.Плодовете са много едри (около 12 g.) бъбрековидни, с гланц, тъмно-червени, с светли подкожни точици и червено до тъмно червено плодово месо. Плодът е много твърд, много голям със сладък вкус, с невидим шев е и със средно дълги, дебели дръжки.Плодовете зреят в края на сезона на черешите– от 12 до 16 дни след Ван и Бинг.Не се разпукват от дъждовете. Дървото е умерено растящо с висок и редовен добив.Присаждането се извършва на следните видове подложки:махалебка/ за силно разстяща череша/,гизела 6/прилага се капково напояване/ и на махалебка с междинник от гизела 6/при това  присаждане се цели забавяне на разтежа на черешата ,за по-гъсто засаждане на 2 м в ред ,а в междуредие според техниката с която обработвате земята.При този вид присаждане се избягва капковото напояване,влизане в плододаване още от първата година.Прилагам и високо присаждане на черешата от 50 до 100 см височина по желание на клиентите,на махалебка или с междинник при което се оформя корона с заредени плодни пъпки и при есенно засаждане напролет може да се види плода и сорта череша,а не да се чака три години за да се види какво сте закупили.За високо присаждане или с междинник се приемат заявки и сключват договори с заплащане до 25% от стойноста  до 30 юни за следващата есен.,а за нископрисаждане с междинник до 30 октомври на предходната година.