Узрява 10-16 октомври. Гроздът е голям, 530 g, рехав. Зърното е много едро, 10 g, дълго, черно, с 2 средно големи семена. Консистенцията е хрупкава, а вкусът – неутрален.Добивът грозде е около 2 t/da. Гроздето съдържа 17 % захари и 5,4 g/l киселини. То се запазва свежо на корен продъл­жително време и след узряването е ви­соко транспортабилно.Сортът е подходящ за производство на късно десертно грозде, предназна­чено за реализация на пазара и през зимата. Препоръчва се за отглеждане в най-топлите райони на страната.Може да се съхранява на таван до края на март месец