Дата на зреене: 20-25 юли.

Опрашители: Сортът е самофертилен.

Плодове: Едри до много едри. Кожицата е жълта, покрита с размита червена покровна украса, средно овласена.

Американски сорт. Един от най-разпостранените сортове унас и в чужбина. Дървото е умерено растящо с широкоразлята корона.

Устойчив е на зимни студове и сравнително добре понася понижението на температурата по време на цъфтеж. Костилката се отделя от месото.

Плодовете понасят на манипулация и транспорт и са пригодени за консумация в прясно състояние, преработка в компот, нектар и за замзазяване.