Райнер е американски сорт. Плодовете узряват в периода 28-и юни–3-и юли. Те са едри, широкосърцевидни до кълбовидни, жълтеникаво-розово-червени, с по-тъмночервени петна върху жълт фон. Имат жълтеникаво, плътно, сладко, слабо кисело месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са неподходящи за механизирана беритба поради светлото оцветяване на кожицата. Незначителните травми променят светлото оцветяване на кожицата на плода. Сортът е самобезплоден. Подходящи опрашители за него са Бинг и Ван.Присаждането се извършва на следните видове подложки:махалебка/ за силно разстяща череша/,гизела 6/прилага се капково напояване/ и на махалебка с междинник от гизела 6/при това  присаждане се цели забавяне на разтежа на черешата ,за по-гъсто засаждане на 2 м в ред,а в междуредие според техниката с която обработвате земята, при неполивни условия,влизане в плододаване още от първата година.Прилагам и високо присаждане на черешата от 50 до 100 см височина по желание на клиентите,на махалебка или с междинник при което се оформя корона с заредени плодни пъпки и при есенно засаждане напролет може да се види плода и сорта череша,а не да се чака три години за да се види какво сте закупили.За високо присаждане или с междинник се приемат заявки и сключват договори с заплащане до 25% от стойноста  до 30 юни за следващата есен.,а за нископрисаждане с междинник до 30 октомври на предходната година.