Прима първият сорт ябълки  признат като генетично устойчив на болестта струпясване.

Плодовете сорта ябълки Прима узряват около 20-25 август. Плодовете са едри (със средна маса 200 г), кълбовидноконични до кълбовидноплоски, често несиметрични.

Дървото е силнорастящо. Короната е кълбовидна до разлата и умерено гъста. Сортът Прима плододава на две- и тригодишна дървесина. Добър опрашител е, много родовит и скороплоден. На подложка М 9 започва да плододава две години след засаждането. Устойчив е на струпясване и много слабо чувствителен към брашнеста мана. Негови опрашители са сортовете ябълки Виста бела, Молиз делишес. Има добра студоустойчивост.

Сортът ябълки Прима се отглежда с много малко разходи за фунгициди и наред с другите си добри качества това го прави конкурентноспособен на пазара.