Дата на зреене: 1-10 октомври.

Опрашители: Вилямова масловка, Пас красан, Клапов любимец.

Произход Франция. Основен стандартен сорт.

Дървото е силнорастящо, голямо. Плододава редовно и почти винаги обилно. Чувствителността на струпясване е голяма.

Плодовете придобиват беритбена зрелост в началото на октомври, а консумативна през ноември. Те са едри до много едри, със средно тегло 180-250g., удълженокрушовидни, доста еднообразни.

Съхраняват се много добре в обикновени плодохранилища – до декември-януари, а в хладилници – до февруари-март.

Консумират се предимно в прясно състояние.