Получен е чрез кръстосването на сортовете Мискет хамбургски х Перл дьо Ксаба през 1962 г в ИЛВ- Плеван от  К. Стоев, Й. Иванов, З. Занков и В. Вълчев.Гроздето зрее 5-10 VІІІ. Гроздът е  голям 200-280грама, коничен, понякога с едно крило, полусбит до сбит. Зърното е средно едро, овално с крехка, тъмносиня кожица и месесто-сочна консистенция. Сортът има добър афинитет към подложките Рупестрис дю Ло, 41 Б и SO4. Не е склонен към изресяване и милерандаж.В консумативна зрялост натрупва окло 17 % захари и 6,5 г/л титруеми киселини.Сортът е чувствителен на мана и оидиум, а поради ниската си студоустойчивост се препоръчва да се отглежда приземна.Добива от лоза е 3,9 кг, а от декар 1158 кг. Гроздето е с много добра транспортабилност.