Срок на зреене: 10-20 октомври.

Дърво: Слабо растящо, образува малка прибрана корона. Плододава главно на къси и на торбести клончета. Встъпва рано в плододаване.Има много добра и редовна родовитост. Стар френски сорт.

Опрашители: Жифардова масловка, Вилямова масловка и Хардиева масловка.

Плодове: Едри до много едри ( 250-350 g ).

Резистентност: Устойчив на струпясване, и добра на слънчев пригор. Изисква места, защитени от ветрове, с продължителна и топла есен. Проявява чувствителност към ниски зимни температури.