Плододава на четвъртата година от засаждането.При направа на високо присаждане с цел избягване на апоплексията по кайсията плододава на първа година, защото има много добре оформена корона със заредени плодни пъпки.при есенно засаждане..Има добра устойчивост на ниски температури.Плодовете са  едри – 55 грама,Зрее 15-25 юни.Родивотоста е редовна,квалитетен плод.Основен недостатък е високата цена на тържищата.Прилагам ниско и високо присаждане  от 50 до 100 см височина по желание на клиентите.Приемат се заявки и сключват договори с заплащане до 25% от стойноста  до 30 юни за следващата есен.