Плодовете на сорта ябълки Либърти са средно едри до 150 грама, конични до закръгленоконични с асиметрични половинки. Беритбената зрелост настъпва около средата на септември.
Дървото има умерен до силен растеж. Плододава предимно на едногодишна и двегодишна дървесина. Сортът Либърти е високо родовит.
Сортът Либърти е генетично устойчив на струпясване и слабо чувствителен към брашнеста мана. Препоръчва се за по-високи и по-прохладни месторастения, тъй като високите температури през август предизвикват предивременно узряване на плодовете.Съхраниемоста е до три месеца.