.

Косара-Новбългарскисорт.Дървото е с умерен растеж короната е средно гъста,
Цъфтежътеран.Добри опрашители са Риван,Налина,Бигаро бюрла,Стела.Средно
устойчив ена ниски зимни температури и повратни пролетни мразове.Устойчив

е на сачмянка.Плодовете узряват много рано 5-8 май.Те са много едри 9гр.,сърцевидни.Кожицата е тънка,тъмночервена,лъскава.Плодовото месо е червено,сочно,меко с приятен сладко кисел вкус.Сокът е пурпурен.Костилката е средноедра,полуотделяща се.Дръжката е къса,дебела и се откъсва лесно,без разкъсванена кожицата и отделяне на сок.Плодовете са подходящи главно за консумацияв свежосъстояние.Присаждането се извършва на следните видове подложки:махалебка/ за силно разстяща череша/,гизела 6/прилага се капково напояване/ и на махалебка с междинник от гизела 6/при това  присаждане се цели забавяне на разтежа на черешата ,за по-гъсто засаждане  на 2 м в ред,а в междуредие според техниката с която обработвате земята.При този вид присаждане се избягва капковото напояване , плододаване още от първата година.Прилагам и високо присаждане на черешата от 50 до 100 см височина по желание на клиентите,на махалебка или с междинник при което се оформя корона с заредени плодни пъпки и при есенно засаждане напролет може да се види плода и сорта череша,а не да се чака три години за да се види какво сте закупили.За високо присаждане или с междинник се приемат заявки и сключват договори с заплащане до 25% от стойноста  до 30 юни за следващата есен.,а за нископрисаждане с междинник до 30 октомври на предходната година.