Произход: Вероятно семеначе на Златна Превъзходна. У нас е внесен през 1966 г. от Швейцария и има слабо разпространение.
Aгробиологична характеристика: Дървото в млада възраст има силен растеж, а след това умерен, но малко по-силен, отколкото на Златна Превъзходна. Добри резултати дава върху подложките М9 и ММ106. Короната е широкопирамидална до кълбовидна, умерено гъста. Характерен отличителен белег са остро напилените листа и големите широки прилистници. Пробудимостта на пъпките е добра. Формира плодни пъпки върху леторасти и странично в пазвите на листата. Цъфтежът е средно-късен. Добър опрашител е. Родовитостта е много добра и редовна. Устойчивостта му на струпясване е добра, а чувствителността на брашнеста мана –средна. Плодовете придобиват беритбена зрелост началото на септември, около две седмици преди плодовете на Златна Превъзходна. Те са много едри, със средно тегло 215g. приличат на Златна Превъзходна, но на вкус се различават твърде много, кълбовидноконични до конични с наведена дръжчена страна и слабоочертаващи се ръбове на чашечната страна, преминаващи в чашечната ямичка; несиметрични. Кожицата е среднодебела, гладка, мазна, жълтозеленикава в беритбена зрелост и златистожълта в консумативна, устойчива на ръждивост, с многобройни светлокафяви точки със зеленикав ореол. Месото е жълтеникаво, слабо рехаво, сочно, сладко, възкисело, умерено ароматично, с много добро качество.

Технологична характеристика: Плодовете са малко по-слабо издръжливи на транспорт и манипулация от плодовете на Златна Превъзходна. По-малка е и съхраняемата им способност. Към края на съхранението месото им придобива брашнеста консистенция.