Сортът Димят е стар местен сорт. Разпространен е в бивша Югославия и в Русия. У нас е широко разпространен в насажденията край черноморското крайбрежие, в Шуменски и други райони.Грозд – среден, коничен, понякога с крила, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела, вдървесинена в основата, крехка.Зърно – едро, овално, зеленикавожълто. Кожицата е тънка, крехка. Месестата част е сочна, вкусна, свежа, със слаб ванилиен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с голямо плоско ложе.Димят е късен винен и десертен сорт. Гроздето узрява 20-30 септември. Има силен растеж, висока родовитост и висок добив. Страда от засушаване. Устойчив е на гниене, но е чувствителен към ниски зимни температури. От гроздето се получават обикновени бели трапезни вина и висококачествен материал за конячен дестилат.