Глостер 69   Нов за нашата страна сорт, създаден във ФРГ под наименованието Глостер 69. Дървото е силно растящо, с прибрана метловидна корона и дълги скелетни клони, видимо оголени в основата си. Цъфтежът е средно късен. Той е добър опрашител, а негови опрашители са сортовете от групата на Златна превъзходна – Мелроуз, Грени Смит, Флорина. Чувствителен е на струпясване и е слабо чувствителен на брашнеста мана. Плодовете са средно едри, кълбовидни до удължено конични (приличат на тези на сорт Червена превъзходна), с жълто-зелен основен цвят, покрит с червена до тъмночервена окраска почти по целия плод. Месото им е бледо кремаво, хрупкаво, сладко, приятно кисело с много добро качество. Беритбеният момент настъпва през третото десетдневие на септември, почти едновременно или малко след сорт Златна превъзходна. Понасят добре манипулация и транспорт. Съхраняемата им способност е почти като на сорт Джонаголд. Към края на съхранението придобиват брашнеста консистенция и губят вкусовите си качества.