Сортът Велика е създаден от ст. н. с. дсн Иван Тодоров в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе чрез самоопрашване на хибрид, получен от кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г. Признат е от ДСК през 1997 г

Сорт Велика

Гроздът е голям (18/13 сm), Коничен до цилиндрично-коничен, рехав, със средно тегло 560 g. Зърното е много едро (38,5 – 22,6 mm), дълго, слабо прищипнато в средата и леко стеснено към върха, със средно тегло 14 g. Кожицата е средно дебела, крехка, оцветена черно, с плътен восъчен на­леп. Консистенцията е хрупкава с хармоничен благороден вкус. Семената са дребни до средно едри, лесно отделящи се при консумация на гроздето.Сортът Велика узрява 10- 20 август. Дължината на вегетационния период е 130 дни. Лозите имат среден до силен растеж. При повдигнат Гийо на 60 сm Добива от лоза е 9,8кг а от декар 3200 кг.. Подходящи за сорта подложки са SО-4, 41 Б и Монтикола. Студоустойчивостта му е в границите на културната лоза. В структурата на грозда тегловно зърната заемат 98,3%, а чепките – 1,7%. Месестата част на зърното съставлява 93,3%, а кожицата – 5,4%, семената 1,3%. В консумативна зрялост гроздето съдържа 16,3% захари и 5,9 g/l титруеми киселини.Гроздовете на сорт Велика имат много привлекателен външен вид. По едрина на зърното той превъзхожда всички новосъздадени десертни сортове лози. Характеризира се с висока транспортабилност. Устойчивостта на зърното на натиск е 2300 g, а на откъсване – 540 g.При узряван август месец не променя външният си вид и вкусовите качества  при суха есен се запазва на асмата до края на октомври.Препоръчвам да се бере и консумира ноември до нова година,в този период наличието на българско грозде е ограничено в търговската мрежа.Устойчивоста на мана е по-голяма от Болгара и Италията.