Боскова масловка е френски сорт.Време на цъфтеж: Късен.
Срок на зреене: 25-30 септември.
Плодове: Много едри, бутилковидно удължени, жълто кафяви с бронзова ръждавина, сладки, сочни.
Съхраняват се до 2-3 месеца.