Зрее между:10.09 – 20.09Тегло на ядката:около 65%от общото тегло Дървото е с широко овална увиснала корона. Плодовете сасредно едри, продълговато яйцевидни, лесно чупливи. Ядкатае светлокафява, с гладка кожица и добри вкусови качества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дървото е с широко овална увиснала корона. Плодовете са
средно едри, продълговато яйцевидни, лесно чупливи. Ядката
е светлокафява, с гладка кожица и добри вкусови качеств