Плод –  много едър от порядъка на 450 грама.Зрее 15-25 септември Форма – кълбовидна-конусовидна с леко оребряване към върха. Дръжка -дебелакъса Може да се приложи резигба за създаване на етажни коронки при които стъблестата ябълка ражда много повече плодове отколкото сомо по себе си.Няма дърво което да не се реже.Плодовете с нарастване започват да си търсят свободно пространство  прикоето ако не са проредени падат сами,поради късата дръжка на плода.Сортът е добър опрашител,опрашва се от златна превъзходна и грени смит. Рано стъпва в плододаване, има висока и постоянна плодовитост.Изисква пръскане против струпясване ,брашнеста мана и плодов червей. Плодовете са сладки.При обикновени условия се съхранява 2-3 месеца, в хладилник до 6 месеца.