Ниско разтяща праскова,оформя се пожелание,може да се засади между цветята,ражда нормални по големина праскови от порядъка на 150 грама.,може да се присади и нависоко  80-100 см.