Срок на зреене: 20-30 октомври.

Опрашители: Златна превъзходна, Молиз Делишес, Мелроуз, Айвания

Произход: Случайно семеначе, открито в Австралия. У нас е внесен през 1969 г. Основен стандартен сорт с голяма перспектива за развитие у нас.

Дървото е умерено растящо.

Цъфтежът е средно-късен. Сортът е добър опрашител.

Слабо чувствителен е на струпясване и средно-чувствителен на брашнеста мана.

Плодовете придобиват беритбена зрелост към края на октомври-началото на ноември. Те са едри със средно тегло – 175 g., кълбовидно-конични.

При обикновени условия се съхраняват до края на март, а в хладилници – до май-юни. Трябва да се отглежда на места с продължителна и топла есен.